Geo-osaaja 2030 -kyselyn tulokset

Geo-osaaja 2030 on FIN-GEO-koulutusyhteistyöverkoston yliopistojen yhteistyössä toteuttama verkkokysely. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä laajapohjaista tietoa geotieteellisten asiantuntijoiden tulevaisuuden osaamistarpeista alan koulutussuunnittelun… read more

Skip to toolbar