FIN-GEO

FIN-GEO-koulutusyhteistyöverkosto on geotieteiden alan kotimaista koulutusyhteistyötä syventävä OKM:n rahoittama kolmivuotinen hanke, joka käynnistyi vuoden 2021 alussa. Tarkoituksena on vahventaa geotieteiden alan kansallista profilointia sekä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä kotimaisten alan korkeakoulutusta antavien yliopistojen kesken. Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Turun ja Oulun yliopistot, Åbo Akademi ja Aalto yliopisto.

Hanketta vetää Mia Kotilainen Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osastolta. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat Esa Heilimo (TY), Kari Strand (OY), Olav Eklund (ÅA), ja Jussi Leveinen (Aalto). Verkoston käytännön toiminnasta vastaa verkoston koordinaattori Minja Seitsamo-Ryynänen. Ohjausryhmän lisäksi verkoston toiminnassa on mukana kaikkien verkostoyliopistojen henkilöstöstä koostuva laajempi työryhmä. Hankkeen piiriin kuuluvat myös periaatteessa koko geotieteiden alan koulutukseen verkostoyliopistoissa osallistuva henkilöstö ja opiskelijat.

Työryhmällä on myös sähköpostilista ja Teams-alusta, jolle voivat liittyä kaikki halukkaat ja asiasta kiinnostuneet. Jos olet kiinnostunut pysymään ajan tasalla hankkeen kehityksestä tai osallistumaan siihen jotenkin muuten, ole yhteydessä koordinaattori Minja Seitsamo-Ryynäseen.

Skip to toolbar